на головну сторінку

Визначення:
Сервіс - інформаційно-пошуковий сервіс, розташований за адресою в
інтернеті www.vladainfo.com, а так само всі веб-сторінки та сайти,
створені в його рамках і на його технологічній платформі.
Сайт сервісу - сукупність веб-сторінок, об'єднаних навігаційно та за
змістом в рамках Сервісу.
Користувач - відвідувач сайту або окремих веб-сторінок сайту Сервісу.
Зміст сайту - інформація, представлена на веб-сторінках сайту Сервісу
у текстовому і / або графічному вигляді.
Користування сервісом - відвідування сайту або окремих веб-сторінок
сайт Сервісу, пошук і / або ознайомлення із змістом сайту Сервісу.
Посилання - адреса сайту або сторінки в інтернеті.

1. Умови використання Сервісу.
1.1. Ця Угода користувача (Далі - Угода) поширюється на Сервіс, його
Сайт і на його зміст.
1.2. Ця Угода встановлює правила користування Сервісом. Адміністрація
Сервісу залишає за собою право в будь-який час внести зміни в правила,
встановлені цією Угодою, які вступають в силу негайно. Адміністрація
Сервісу не зобов'язана доводити до відома користувача про внесення
таких змін. Користувач зобов'язується знайомиться з актуальним текстом
Угоди, який постійно доступний на сторінці Угода користувача
1.3. Користування даними Сервісом означає Вашу повну й незаперечну
згоду з положеннями, викладеними у цій Угоді. У разі Вашої незгоди з
даною Угодою або окремою її частиною вам слід негайно припинити
користування вищевказаним Сервісом.

2. Відповідальність. Обмеження відповідальності.

Адміністрація Сервісу ні за яких обставин не несе відповідальності за:

будь-які дії / бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом
дій / бездіяльності Користувача та / або третіх осіб;
будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду Користувача та / або
третіх сторін, яки наступили в результаті використання або
неможливості використання Сервісу незалежно від того, чи могла
адміністрація Сервісу передбачати можливість таких збитків чи ні;
використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки
використання (неможливості використання) Користувачем обраної ним
форми отримання інформації, що становить зміст сайту;
за збої, що виникають в телекомунікаційних та / або енергетичних
мережах, дія шкідливих програм, а також за несумлінні дії третіх осіб,
що виразилися в діях, спрямованих на несанкціонований доступ і / або
виведення з ладу програмного та / або апаратного комплексу, що призвели
за собою недоступність Сервісу ;
за зміст і законність рекламної та / або іншої інформації,
використовуваної / одержуваної Користувачем в процесі користування
Сервісом;
за можливе невідповідність рекламної та / або іншої інформації,
використовуваної / одержуваної Користувачем в процесі користування
Сервісом, загальноприйнятим стандартам і / або очікуванням
Користувача;
за способи і наслідки використання Користувачем або третіми особами
інформації, використовуваної / одержуваної в рамках Сервісу;
за абсолютну достовірність та / або відповідність змісту сайту запиту
Користувача;
за якість товарів / робіт / послуг, інформацію про які Користувач
отримав у процесі користування сайтом Сервісу, та / або їх можливе
невідповідність загальноприйнятим стандартам або очікуванням
Користувача;
за достовірність рекламної інформації, використовуваної / одержуваної
Користувачем у процесі користування сайтом Сервісу і якість
рекламованих в ній товарів / робіт / послуг;
за наслідки застосування інформації, використовуваної / одержуваної
Користувачем у процесі користування сайтом Сервісу;
за можливу невідповідність результатів, використовуваних / одержуваних
Користувачем у процесі користування сайтом Сервісу, очікуванням
Користувача;
за будь-які пошкодження програмного та / або апаратного комплексу
Користувача, що виникли в результаті користування Сервісом.

3. Використання матеріалів.
3.1. Дозволено вільно використовувати інформацію, отриману в процесі
використання Сервісу, як на некомерційній, так і комерційній основі, з
обов'язковим збереженням джерела отримання цієї інформації, без зміни
та переробки такої інформації.
3.2. Під збереженням джерела отримання інформації, зазначеної в п.3.1.
цієї Угоди розуміється встановлення посилання, що веде на сайт
Сервісу.
3.3. Інформація (крім новинної, аналітичної та рекламної інформації)
на сервісі взята з відкритих офіційних джерел і оновлюється згідно з
внесеними змінами в відповідну інформацію, розташовану на сайтах таких
джерел.
3.4. Новинна та / або аналітична інформація на Сервісі розміщується
представниками органів місцевого самоврядування. Адміністрація Сервісу
не несе відповідальності за некоректну інформацію, розміщену на сайті
Сервісу.